Home

UNDERVISNING

 

Praktisk og individuelt tilpasset undervisning af personale i håndteringen af kontakt og konflikter i hverdagen. Vi tager udgangspunkt i både personalets og børnenes adfærd og reaktioner.

SWITTZ

SWITTZ

BIOSYSTEMISK KOMMUNIKATION OG KONTAKT

"HVIS DU IKKE VIL FØLE

MÅ DU LIDE"

SWITTZ arbejder med personale på opholdssteder og døgninstitutioner og underviser i Afstemt Pædagogik, der er beskrevet af Socialstyrelsen, samt BioSystemMetoden - en nytænkende metodik, der giver indsigt i det menneskelige systemiske instinkt, og hvordan det påvirker børn, unge og voksne i deres sociale adfærd og personlighed. Dette menneskelige "BioSystem" har medfødte og miljøkodede adfærdsmønstre, som påvirker os i vores dagligdag i større grad end vi tror. For at kunne trives og have det godt, skal vi lære at navigere i samspillet mellem bevidsthed, følelser og BioSystemets impulser. SWITTZ benytter Afstemt Pædagogik og BioSystemMetoden til konfliktstyring og konflikthåndtering for personale på opholdssteder og døgninstitutioner.

SUPERVISION

 

Supervision til opholdssteder, bofællesskaber, forældregrupper, institutioner, skoler mv. Supervisionen omfatter både aftalte møder og mulighed for løbende kontakt og sparring.

FOREDRAG

 

Book et inspirerende og nytænkende foredrag til en personale- eller forældreaften. Vi udbyder to foredrag - "Det systemiske barn" og "Dig, mig og systemet".

METODER

 

I SWITTZs arbejde med personale undervises grundlæggende i to metoder: Den nyudviklede BioSystemMetode samt Afstemt Pædagogik, beskrevet af Socialstyrelsen.

SWITTZ

SYSTEMISK KOMMUNIKATION OG KONTAKT

 

SWITTZ benytter BioSystemMetoden og afstemt pædagogik til konfliktstyring og konflikthåndtering for børn, unge og voksne.

 

SWITTZ IVS

Haderslevvej 36

6000 Kolding

 

 

Tlf.: 30 87 14 07

info@swittz.dk

SWITTZ

Undervisning

Supervision

Foredrag

 

Copyright © Swittz