Home

SWITTZ arbejder ud fra SystemMetoden - en nytænkende metodik, der giver indsigt i det menneskelige systemiske instinkt, og hvordan det påvirker børn, unge og voksne i deres sociale adfærd og personlighed. Dette menneskelige "system" har medfødte og miljøkodede adfærdsmønstre, som påvirker os i vores dagligdag i større grad end vi tror. SWITTZ benytter SystemMetoden til konfliktstyring og konflikthåndtering for børn, unge og voksne, samt til arbejdet med følelser i klemme. For at kunne trives og have det godt skal vi lære at navigere i samspillet mellem bevidsthed, følelser og systemets impulser.

UNDERVISNING

 

Praktisk og individuelt tilpasset undervisning af personale i håndteringen af kontakt og konflikter i hverdagen. Vi tager udgangspunkt i både personalets og børnenes adfærd og reaktioner.

SWITTZ

SWITTZ

SYSTEMISK KOMMUNIKATION OG KONTAKT

HVIS DU IKKE VIL FØLE

MÅ DU LIDE

SUPERVISION

 

Supervision til opholdssteder, bofællesskaber, forældregrupper, institutioner, skoler mv. Supervisionen omfatter både aftalte møder og mulighed for løbende kontakt og sparring.

FOREDRAG

 

Book et inspirerende og nytænkende foredrag til en personale- eller forældreaften. Vi udbyder to foredrag - "Det systemiske barn" og "Dig, mig og systemet".

SAMTALER

 

Individuelle samtaler for børn/unge, personale eller andre. Vi tilbyder individuelle forløb, enkeltstående samtaler og samtaler i forbindelse med specifikke situationer eller konflikter.

SWITTZ

SYSTEMISK KOMMUNIKATION OG KONTAKT

 

SWITTZ benytter SystemMetoden til konfliktstyring og konflikthåndtering for børn, unge og voksne.

 

SWITTZ IVS

Haderslevvej 36

6000 Kolding

 

 

Tlf.: 30 87 14 07

info@swittz.dk

Undervisning

Supervision

Foredrag

Samtaler

Copyright © Swittz